Eşya Hukuku I Vize Sonrası 1-2. Ders Notu

2.80 

28 sayfa PDF dökümanı.

Açıklama

28 sayfa. Eşya Hukuku I Vize Sonrası 1-2. Ders Notu.

TAPU SİCİLİ
1- KAVRAM; Tapu sicili, bir deftere verilen ad sanılırsa da; gerçekte tapu sicili, taşınmazlar üzerindeki hakların kamuya açıklanmasını sağlamak amacına hizmet eden çeşitli defter ve belgelerin meydana getirdiği bir bütündür. Bu unsurlardan bazıları tapu sicilinin asli unsurlarıdır. Bazıları ise fer’i (yardımcı)unsurlarıdır.
2- ANA SİCİLLER

A-Temel sicil: tapu kütüğü
Taşınmaz üzerindeki ayni haklar bu defterde gözükür. Kütükler, her köy için ayrı ve şehir ve kasabalarda ise mahalle itibarıyla tesis olunur. Bir kütük tahsis edildiği yerdeki taşınmazların tümünü kapsamıyorsa, birden çok kütük tesis edilebilir ve bunlara sıra numarası verilir.
Kütükte her taşınmaz için birbirini izleyen, ayrı bir numara taşıyan ayrı bir sahife bulunur ( MK. Madde 1000/fl).bu tarzdaki sicil sistemine “ayni sistem” adı verilmektedir.
Kütükte yan yana iki yaprağın karşılıklı yüzlerinden oluşan her taşınmaz sahifesinde, yapılacak kayıtlar için çeşitli sütunlar ayrılmıştır. Sol yaprağa ait sahife kısmının üst tarafı taşınmazı teşhise yarayacak bilgiye tahsis edilmiştir. Bunun altındaki üç şutundan sol baştaki şerhlere, ortadaki mülkiyet hakkına, sağdaki irtifak hakları ve

Hoşunuza gidebilir…