İdare Hukuku I Vize Sonrası 1. Ders Notu

1.40 

14 sayfa PDF dökümanı.

Açıklama

14 sayfa. İdare Hukuku I Vize Sonrası 1. Ders Notu

I.) YETKİ KURALLAR

1) GENEL OLARAK
İdari kararlar, herhangi bir organ, makam veya kamu görevlisi tarafından değil. Anayasa ve kanunların yetkili kıldığı organ, makam ve kamu görevlileri tarafından alınmalıdır. Karar alma yetkisi, Anayasa ve kanunların bazı idare makam ve organlarına tanıdığı karar alabilme, işlem yapabilme güç ve yeteneğini ifade etmektedir. Bu güç ve yeteneği veren kurallar ise, yetki kurallarıdır.
Karar alma ve işlem yapabilme yetkisi iki anlama gelmektedir;
a} Birinci anlamda yetki, idarenin görev alanını ve hukuki olanağını ifade etmektedir. Anayasa’nın 123. Maddesinin 1. Fıkrasına göre idarenin görevleri kanunla düzenlenir. Dolayısıyla, idare ancak kanunlarda kendisine bırakılmış alanlarda faaliyet gösterebilecektir.
Anayasanın 127. Maddesine göre, mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri konusunda karar alma

Hoşunuza gidebilir…