İdare Hukuku I Vize Sonrası 2. Ders Notu

1.20 

12 sayfa PDF dökümanı.

Açıklama

12 sayfa. İdare Hukuku I Vize Sonrası 2. Ders Notu.

c- Hazırlık İşlemleri
İdari işlem ve kararların alınmasından önce belli hazırlıkların yapılmış olması ve ya belli mercilerin görüşlerinin alınmış bulunması öngörülmüş olabilir.
Bir idari karar alınmasından önce bir başka makamın önerisinin alınması öngörülmüş olabilir. Bu durumda “teklif” ya da eski deyimiyle “inha” usulünden söz edilmektedir. Örneğin 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 13. Maddesine göre, üniversite rektörleri yükseköğretim kurulu tarafından gösterilecek üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Teklif usulünün öngörüldüğü hallerde, teklif alınmadan tesis edilecek işlem şekil usul yönünden hukuka aykın olacağı gibi, işlemi tesis etmeye yetkili makamda, işlemi yapmak istiyor ise, aldığı teklif doğrultusunda işlem tesis etmek zorunda olup, teklife aykırı olup tesis edeceği işlem yine şekil usul yönünden hukuka aykırı olur.
Bazen bir idari kararın alınmasından önce bir başka makam merci ya da organın istişare alınması öngörülmüş olabilir. Bu durumda da “danışma usulü” nden söz edilmektedir. İşlem, görülen görüş alınmadan tesis edildiği takdirde, bu görüş işlem tesis etmeye yetkili makam için bağlayıcı olmasa dahi, şekil-usul yönünden sakat olur.
Bazen de idari karar alınmadan önce bir başka makam, merci ya da organın uygun görüşünün alınması öngörülmüş olabilir. Örneğin 4353 sayılı kanunun 29. Ve devamı maddelerine göre, devlete ait ve değeri

Hoşunuza gidebilir…