Kamu Maliyesi Vize Sonrası 1. Ders Notu

1.80 

18 sayfa PDF dökümanı.

Açıklama

18 sayfa. Kamu Maliyesi Vize Sonrası 1. Ders Notu.

Devlet Borçlarının Sınıflandırılması

l.Dış ve İç Borçlar Ayrımı

A.İç Borçlanma
İç borçlanma iç sermaye piyasasından, ulusal sermaye piyasasından karşılanır. Ülke içinde parası olan gerçek ve tüzel kişilerden alınır. Bazen devletin kendi kontrolünde olan sosyal güvenlik kuruluşları, KİT kaynaklarına başvurulur.
İç borçlanmada çoğunlukla ülkedeki bankalar aracılık ederler. Bankalar toplu halde satın aldıkları kamu senetlerini belli bir komisyon karşılığında ikincil piyasada özel kişilere satarlar.
iç borçlanma genellikle milli para cinsinden yapılır.
Ülke içindeki kaynaklar kullanıldığı için, iç borçlar milli gelirde değişikliğe yol açmazlar. Ekonomi için de bir ek kaynak orta çıkması söz konusu olmaz.

Hoşunuza gidebilir…